Сканворд по английскому языку на тему «Weather»

1
0
Материал опубликован 13 May 2016
   

T

                         
 

R

E

S

O

U

R

C

E

         

F

 
   

S

     

A

     

P

     

O

 

I

 

T

     

D

     

O

     

R

 

N

         

I

 

C

A

L

M

   

E

 

F

 

P

     

A

     

L

     

C

 

L

 

L

     

T

   

N

U

C

L

E

A

R

U

 

A

 

D

 

I

     

T

     

S

 

E

 

N

 

E

 

O

     

E

     

T

 

N

 

E

 

S

E

N

D

A

N

G

E

R

     

C

 

T

 

T

                     

E

S

H

O

R

T

A

G

E

 

P

O

I

S

O

N

       

U

                     
   

C

 

C

                     
   

H

 

T

   

D

         

D

   
 

H

A

 

I

   

U

         

I

   
 

E

N

 

O

   

M

         

R

   
 

A

G

 

N

   

P

         

T

   
 

L

E

           

H

     

Y

   
 

S

S

                         
 

Y

E

N

V

I

R

O

N

M

E

N

T

     

БЛАНК ОТВЕТОВ - 16 слов

D

F

T

W

E

T

B

R

Y

H

S

U

N

N

Y

F

F

R

E

S

O

U

R

C

E

A

S

D

F

G

F

B

I

Q

S

C

R

G

A

T

E

F

P

R

E

Y

O

I

I

W

T

F

F

D

D

F

R

E

O

S

R

Y

R

T

N

E

D

G

V

Z

I

S

C

A

L

M

E

R

E

U

F

R

P

A

J

B

A

A

Y

A

L

D

F

T

C

Y

L

B

L

S

O

J

T

D

I

N

U

C

L

E

A

R

U

N

A

D

D

E

I

E

R

N

T

N

G

G

S

M

E

M

N

F

E

W

O

W

S

V

E

G

N

I

T

W

N

J

E

G

S

E

N

D

A

N

G

E

R

A

C

V

C

G

T

H

T

W

Q

Q

V

B

N

M

D

G

J

U

E

S

H

O

R

T

A

G

E

O

P

O

I

S

O

N

S

D

 

H

U

Q

W

E

R

T

Y

U

I

O

P

U

Z

S

C

I

C

A

F

Q

A

S

C

F

G

H

J

K

C

A

H

J

T

S

G

D

B

D

D

C

A

D

C

Z

V

H

A

I

I

D

N

U

B

D

Q

W

E

I

E

V

B

E

N

L

O

C

J

M

S

S

F

V

Q

R

A

F

N

A

G

I

N

B

I

P

Q

W

E

T

Y

T

U

I

Z

L

E

T

S

J

I

S

C

H

V

B

M

Y

Q

W

X

S

S

G

A

S

D

F

G

H

J

K

L

Z

X

C

E

Y

E

N

V

I

R

O

N

M

E

N

T

S

D

E

Комментарии
Комментариев пока нет.

Сборник методических разработок и педагогических идей