12+  Свидетельство СМИ ЭЛ № ФС 77 - 70917
Лицензия на образовательную деятельность №0001058
Пользовательское соглашение     Контактная и правовая информация
 
Педагогическое сообщество
УРОК.РФУРОК
 
Материал опубликовала
Наталия Григорьевна Писанец987
учитель английского языка МОУ "Школа №3 города Докучаевска"
1

Использование инновационных методик в преподавании английского языка

Использование инновационных методик

в преподавании английского языка.

(подготовила – Писанец Н.Г., учитель

английского язика МОУ «Школа №3

города Докучаевска, язык изложения –

украинский)

Застосування інноваційних методик викладання англійської мови.

Не секрет, що існує багато точок зору стосовно того,використовувати компютер при навчанні іноземній мові чи не варто. Одні вважають, що компютер може замінити вчителя, інші дотримуються погляду, що компютер не здатен подати матеріал так, як це робить вчитель.

З моєї точки зору, тут, як і у всьому потрібно дотримуватись золотої середини. Комп’ютер повинен слугувати як допоміжний засіб, як любий інший технічний засіб навчання, чи як підручник. Не більше і не менше. Проте, не варто забувати, що комп’ютер має цілий ряд переваг: в ньому поєднується відео-аудіо інформація, текстова інформація, можливість запису власного голосу та подальшої корекції вимови, тощо.

Компютер надає величезні можливості тестування рівня володіння іноземною мовою в цілому чи темою зокрема, що значно скорочує час перевірки результатів. Активне і доцільне використання комп’ютера на уроці англійської мови є необхідним, виходячи зі специфіки самого предмету.

Ведучим компонентом змісту навчання іноземній мові є навчання різним видам мовленнєвої діяльності: говорінню, читанню, аудіюванню, письму. При навчанні аудіюванню кожен учень має можливість чути іноземну мову. При навчанні говорінню кожен учень одержує можливість промовляти фрази англійською мовою у мікрофон. При вивченні граматичних явищ кожен учень може виконувати граматичні вправи, розгадувати кросворди, займатися пошуком слів, виконувати ігрові вправи і таке інше.

В практиці застосування компютера в навчальному процесі особливо хочеться підкреслити його дидактичну функцію.

Процес навчання англійській мові є складною системою, системою, котра постійно розвивається. Комп’ ютерізація навчання іноземній мові допомагає полегшити доступ до інформації та скоротити час вивчення іноземної мови. Наразі існує величезний вибір мультимедіа продуктів, інтернет-сторінок, що містять інформацію, необхідну для вивчення іноземної мови, електронних підручників, баз даних з тематичними текстами та вправами. Така кількість джерел ,звичайно, ускладнює пошук необхідної інформації. І тут перед вчителем постає питання, чи готовий він розібратися з існуючими мультимедійними програмами та включити їх в процес навчання?

Іноземна мова –це навчальний предмет, котрий в силу своєї специфічності ( а саме – створення для учнів штучного мовного довкілля за браком природного) має на меті найбільш широке застосування різноманітних технічних засобів навчання. Тому й не дивно, що у викладанні іноземної мови нові можливості , котрі відкриваються завдяки залученню мультимедійних засобів, знайшли найрізноманітніше застосування. Спробуємо зупинитися на застосуванні на уроці нескладних мультімедійних документів, котрі може зробити сам вчитель у програмі MicrosoftWord та презентацій, зроблених у PowerPoint. Вони прості у виконанні та застосуванні, але їх роль в інтенсифікації уроку та підвищенні його емоційного впливу на учнів величезна. Перевагою документів Word є їх порівняльно невеликий обсяг та простота створення. Вчитель може розробляти їх для конкретної ситуації, теми, блоку тем чи групи, безкінечно урізноманітнюючи варіанти. (Додаток 1)

Причому такі документи не гублять переваг мультимедіа: вони яскраві, мальовничі, дозволяють учням працювати в індивідуальному режимі, розширюючи можливості роботи на уроці. І абсолютно немає різниці, роздруковано документ на принтері чи виконано в електронному варіанті.

Стосовно так званих презентацій, що набувають все більшої і, мушу сказати, заслуженої популярності в наші дні, цінність створених вчителем презентацій полягає в тому, що матеріал подається компактно, в потрібній послідовності, в ньому немає нічого зайвого, все працює на досягнення мети та задач конкретного уроку, на відміну від готових фільмів та слайдів. Крім того, під презентацію можна підкласти текст, музику, відео, що максимально відповідає темі уроку з інформативної та лексичної точки зору.

Як бачимо, до школи щороку приходять не тільки нові діти, разом з ними приходять і нові форми та методи навчання, нова ідеологія мислення. Проте не варто думати, що щоденне використання мультимедійних засобів на уроках здатне саме по собі вирішити наші проблеми. Тут, як і в кожній справі слід не переборщити, не застосовувати комп’ютер заради комп’ютера. Допомогти вчителю у вирішенні непростої задачі НАВЧИТИ зможе лише поєднання традиційних методів навчання та сучасних інформаційних технологій. Саме за такої умови процес навчання буде мобільним, суворо диференційованим, індивідуальним, інтерактивним і, як результат, успішним.

Дякую за увагу.

Писанець Н.Г., вчитель англійської мови

Опубликовано


Комментарии (0)

Чтобы написать комментарий необходимо авторизоваться.