12+  Свидетельство СМИ ЭЛ № ФС 77 - 70917
Лицензия на образовательную деятельность №0001058
Пользовательское соглашение     Контактная и правовая информация
 
Педагогическое сообщество
УРОК.РФУРОК
Материал опубликовала
Богданова Ирина Ивановна43
Беларусь, Витебск
Материал размещён в группе «Классные мероприятия»

Правапіс не (ня) з прыметнікамі

Мэты: садзейнічаць засваенню правіл напісання не (ня) з прыметнікамі; развіваць арфаграфічную пільнасць; спрыяць выхаванню павагі да роднага слова.

Ход урока:

1.Аргмомант.

2.Праверка дамашняга задання.

Пр. 177.

-Успомніце, як пішуцца назоўнікі з не (ня)?

3.Слоўнікавы дыктант.

Невідзімка, няўвага, не таварыш, а вораг, невуцтва, няволя, не давер, а падазронасць, нядоля, непагадзь, незабудка, невыразнасць.

4.Вывучэнне новай тэмы.

Эпіграф:

О матчына мова! Маленства вясна!

Ніколі ніхто мне цябе не заменіць,

Бо ты, як і маці, на свеце адна.

А.Бачыла

-Як вы разумееце гэтыя словы?

Чытаем правіла ў падручніку.

-Параўнайце правапіс не (ня) з прыметнікамі і назоўнікамі.

На дошцы запісаны словы: невялікі, нясмачны.

-Ад чаго залежыць напісанне не або ня?

Разгледзім схему ў падручніку.

5. Замацаванне новай тэмы.

Пр. 254 (вусна). Прачытайце сказы, растлумачце правапіс.

Пр. 256. Спішыце 3-5 сказ, падкрэсліце арфаграмы.1-2 сказ вусна.

Фізкультхвілінка.

Заданне. Паглядзіце відэаролік. Запішыце словы, якія вы не ведалі. Утварыце словазлучэнні з процілеглым значэннем.

https://www.youtube.com/watch?v=ctFjENyAbDk

Алей смачны-

Патэльня гарачая-

Кроп свежы-

Заданне. Злучыце пары слоў (на дошцы).

Небагаты малы

Невясёлы смелы

Небаязлівы сумны

Невялікі пасіўны

Неактыўны бедны

Пр. 257. Запішыце сказы, выдзеленыя словы замяніце сінонімамі.

6.Дамашняе заданне.

Скласці тэкст, каб у ім ужываліся 5-7 прыметнікаў з не (ня).

7. Рэфлекія.

Закончыце сказы:

Сёння я даведаўся…

Мне спадабалася…

Цяжкім было…

Добра мы папрацавалі:

Тэму з вамі вывучалі,

На пытанні адказалі

І адзнакі атрымалі.

Хутка празвініць званок,

Усім дзякуй за урок!

Опубликовано в группе «Классные мероприятия»
Комментарии (0)

Чтобы написать комментарий необходимо авторизоваться.