ВСЕРОССИЙСКИЕ КОНКУРСЫ
Бесплатные конкурсы для учителей. Сертификаты и призы участникам!
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ: #Родной язык Подписаться на тему


0

Урок татарского языка. Тема. Лы/ ле, сыз/сез кушымчалы сыйфатларны кабатлау.

Максат. 1. Төп дәрәҗәгә караган лы/ ле, сыз/сез кушымчалы сыйфатларның кулланылышын кабатлау, ясалу ысулын үзләштерүне ныгытуда шартлар тудыру. 2.Анализлау, нәтиҗә ясый белү һәм җавапларны дәлилләп күрсәтә белү күнекмәсен үстерү. 3. Укучыларда татар телен өйрәнүгә кызыксыну, хөрмәт итү сыйфатларын тәрбияләүгә шартлар тудыру, толерантлык тәрбияләүне дәвам итү.


0

Технологик Технологик карта «Кереш сүзләр»

1.Белем бирү: Логик фикерләү, уйлау сәләтен, уку активлыгын, мөстәкыйльлеген, диалогик-монологик сөйләмне үстерү.

2. Фикерләү сәләтен үстерү: укучыларның сөйләм телләрен, иҗади фикер йөртү сәләтләрен, танып-белү активлыгын һәм мөстәкыйльлекне , бәйләнешле сөйләм телләрен үстерү.


0

Урок «Кереш сүзләр» темасына дәрес барышы

Танып-белү максаты: Логик фикерләү, уйлау сәләтен, уку активлыгын, мөстәкыйльлеген, диалогик-монологик сөйләмне үстерү.